Subsidie

Stichting Droomhuis heeft subsidie ontvangen vanuit de volgende regelingen:

nsgk

• Startsubsidie van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. (€ 1.500,-) (www.nsgk.nl)

provutrecht

• Woonzorgstimuleringsregeling van de provincie Utrecht. (€ 88.800,-) (www.portal.provincie-utrecht.nl)

nutsohra

• Fonds NutsOhra zorgsubsidies (€ 70.000,-) (www.fondsnutsohra.nl)

Stichting Droomhuis blijft actief zoeken naar mogelijke subsidieregelingen, die op ons project en op onze financieringsvragen, zijn toegesneden.