PR en Communicatie

Goede public relations en communicatie zijn voor Stichting Droomhuis zeer belangrijk. Het zorgt voor herkenbaarheid, bekendheid en vertrouwen. Een goede reputatie is voor het Droomhuis van groot belang om op een effectieve manier promotie te maken en naar buiten te brengen wat er zoal speelt en wat er nodig is op het gebied van wonen en zorg in het Droomhuis.

Mede door een duidelijke PR en communicatie willen wij er voor zorgen dat we een goede en professionele reputatie hebben, waardoor we als professionele partij worden beschouwd en er daardoor ook makkelijker financiële middelen kunnen worden gegenereerd. Met deze middelen zijn vervolgens weer extra activiteiten en voorzieningen voor de bewoners te realiseren.

De commissie PR en communicatie bestaat uit de volgende personen:
•    Ellen Licht
•    Wilt de Boer

Om de PR en communicatie inhoud te geven heeft de commissie de beschikking over een aantal hulpmiddelen:

Huisstijl
Het Droomhuis hanteert voor al haar communicatiemiddelen een uniforme huisstijl. Op deze website, maar ook in onze correspondentie en documenten komt deze huisstijl duidelijk tot uiting en draagt daarmee bij aan de gewenste professionele uitstraling.

Website
Belangrijkste hulpmiddel is onze website. Via dit medium kunnen we snel en adequaat actuele onderwerpen en oproepen plaatsen. Zo blijft u als belangstellende direct op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Brochures
Het Droomhuis stelt brochures op, die u elders op deze website kunt raadplegen en eventueel kunt downloaden (Brochures). Met deze brochures kunnen we u snel inzicht geven wat het Droomhuis inhoudt en waar we voor staan.

Nieuwsbrieven
Periodiek wordt er een nieuwsbrief uitgebracht door stichting Droomhuis, waarin recente gebeurtenissen en activiteiten worden vermeld. De nieuwsbrieven zijn ook te downloaden via onze website (Nieuwsbrieven).

Persberichten en mediacontacten
Indien dat noodzakelijk en/of gewenst is, zal het Droomhuis via de pers of de media naar buiten treden. De commissie PR en communicatie speelt hier een coördinerende rol in.

Archief
De initiatieven van het Droomhuis lopen al sinds 2005. Sindsdien is een lezenswaardig archief opgebouwd wat u als belangstellende kunt raadplegen (Archief)

Belangrijkste taak van de commissie is de genoemde hulpmiddelen bij te houden en te  actualiseren.