Bouw

  • Programma van Eisen (PvE) is opgesteld in december 2008. (Lees verder: PvE concept, Plan van Eisen).
  • Woningstichting Volksbelang wil de woning voor 12 jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking gaan bouwen in het plan De Geer II.
  • Regelmatig overleg met woningstichting Volksbelang en zorgverlener Syndion over wat het gebouw moet bieden.
  • Volgens de huidige planning zal eind 2010 de bouw gestart kunnen worden. Ongeveer een jaar later betrekken de bewoners hun appartement in het Droomhuis.